Waterstandbeeld
UTRECHT

Een plein is een open en onbebouwde ruimte deze defenitie vormde het uitgangpunt voor de inrichting van het plein aan de Waalkade. De open ruimte is versterkt door de pleinvloer door te trekken tot aan de bebouwing en het door bomen en lantaarns geflankeerde wandelpad langs de kademuur. De vrije pleinvloer is voorzien van een raster dat qua maatvoering is bepaald door de afmetingen van een parkeervak. Een functionele maatvoering die uitdrukking geeft aan het hedendaags auto-gebruik. Elk vak binnen dit raster heeft een eigen patroon waarmee de bestrating van de gehele vloer tot in detail ervaarbaar blijft.
Op het plein bevindt zich een twee maal levensgroot borstbeeld van een menselijke figuur welke over de kade-muur heen kijkt richting een identiek standbeeld aan de voet van de dijk. Beide beelden geven met hun uitgestrekte hand het zogenaamde Maatgevend Hoog Water aan, de hoogste waterstand die de kademuur in Zaltbommel kan verdragen.
Bij hoogwater zal het standbeeld langzaam en hopelijk niet tot aan zijn uitgestrekte hand kunnen verdwijnen in het water. Het borstbeeld maakt in zo’n situatie de waterstand ten opzichte van het plein ervaarbaar. De keuze voor een menselijke figuur komt voort uit de behoefte een beeld te plaatsen waar de toeschouwer zich mee kan verhouden. Het gebruik van een beeld op een plein refereert tevens aan het klassieke pleinontwerp wat verder is uitgewerkt door elk beeld te plaatsen op het einde van een zichtlijn. Het borstbeeld op de lijn vanuit de Waalkade en het standbeeld op de lijn vanuit de Molenwal.

Marcel Smink

linknaarportfolio

Waterstandbeeld
2000

opdrachtgever
Polderdistrict
Groot Maas en Waal
locatie
Waalkade Zaltbommel
materiaal
aluminium & bestrating
standbeeld
100 x 225 x 437cm.
borstbeeld
100 x 225 x 130cm.

Waterstandbeeld