Leeuwardena
LEEUWARDEN

Zuiderburen is een nieuw stuk Leeuwarden, gelegen ten zuidoosten van de stad rondom de al bestaande dorpen Hempens en Teerns. De dorpen zijn omgeven met groene zone waaromheen de nieuwe stadswijk wordt ontwikkeld. De locatie van het kunstwerk is een open gebied midden in de wijk waaromheen diverse publieks voorzieningen liggen.
Bij verkenning van de omgeving was het z.g. ‘pestbosje’ het eerste wat opviel. Ontstaan als gevolg van de veepest epidemie in de 17de eeuw. Om deze pest te bestrijden begroef men de runderkadavers in een groot gat met daar bovenop een dichte begroeing en omgaf het met sloten. Een eigentijdse variant van isolatie vindt iets verderop plaats waar een kunstmatige heuvel wordt opgetrokken met licht vervuilde grond. De gemeentewapens van Hempens en Teerns leverden tevens bruikbare gegevens. De brug en twee ossenhorens van Hempens en een Catharinarad van Teerns.
Zuiderburen werft met de slogan ‘landelijk wonen in Leeuwarden’ die inspeelt op de behoefte van het ‘buiten wonen’. Folders laten trotse bewoners zien van buiten de stad die inmiddels in de nieuwe buiten wijk wonen. Van buiten naar buiten! Tot slot is op de locatie niet te ontkomen aan een kilometer lange kastanje-allee. Zeker gezien het feit dat ze van (n)ergens naar nergens leidt door het ontbreken van een visueel eind- en/of beginpunt.
Aan de hand van deze observatie’s is het uiteindelijke beeld ontstaan van een iets verkleinde oplegger waarop een lading van ligt van twee gigantische runder horens. De wielen verwijzen naar het Catarinarad, de oplegger naar het verhuizen van de nieuwe bewoners. De horens komen voort uit pestbosje en de ossenhorens van Hempens. Aanvankelijk voorgesteld als een terloops kunstwerk geparkeerd langs de Langesān en als een visueel eindpunt van de kastanje-allee. Uiteindelijk i.v.m. de verkeersveiligheid is besloten het iets verder naast de weg te plaatsen en het te parkeren op een daarvoor aan te leggen stukje weg dat te bereiken is vanaf het bestaande fietspad

Marcel Smink

linknaarportfolio

Hoarnen en Tsjillen
2008

opdrachtgever
gemeente Leeuwarden

locatie
Langesan, Leeuwarden

materiaal
staal

lxbxh
314 x 611 x 957cm.