almer
ALMERE

De vraag om een oorlogsherdenkingsmonument te maken, riep bij mij de nodige bedenkingen op. Zo is het een erg traditioneel gegeven en bestond Almere niet eens tijdens de oorlog gelijk mijzelf. Tegelijkertijd school hierin ook een uitdaging.
Het Oorlogsherdenkingsmonument is een tafel waarin de dagen, maanden en jaren vanaf 10 mei 1940 tot en met 15 augustus 1945 zijn gegraveerd met daarop rustend een dolfijn.
De keuze voor de dolfijn was in eerste instantie gevoelsmatig; de dolfijn als vis op het droge, achtergebleven uit het water dat zich ook tijdens de oorlog nog boven de maagdelijke grond van Almere bevond. Deze keuze bleek bij nader inzien zeer toepasselijk, omdat de dolfijn een symbool is voor dodenverering en als zodanig voorkomt in de etruskische grafkunst en de christelijke iconografie.
De dagen, maanden en jaren van de gehele oorlog zijn gekozen, omdat een oorlogsherdenkingsmonument op een plek zonder oorlogsverleden slechts een verwijzing kan zijn naar de oorlogstijd. De data verwijzen daarnaast niet alleen naar de gebeurtenis van 40-45, maar ook naar al die andere grote en kleine gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het tijds-bestek tussen 1940 en 1945. Het biedt mensen daarmee de gelegenheid om los van de algemene herdenking, stil te staan bij die dag die voor hen in het bijzonder een betekenis heeft.
De tafel verbindt de dolfijn en de data tot een beeld. Tegelijkertijd biedt het plaats aan neer te leggen bloemen.

Marcel Smink

linknaarportfolio

Oorlogsmonument
1995

opdrachtgever
gemeente Almere

locatie
Markt, Almere-Haven

materiaal
aluminium en granito

lxbxh
210 x 150 x 160cm.

Oorlogsmonument