ROTTERDAM

Op het talud tussen de trambaan en de Rotterdamseweg in de richting van Den Haag net voorbij de kruising met de de Laan van Oversteen en de Madame Curielaan is het kunstwerk ‘groen’ geprojecteerd. Het maakt deel uit van een reeks kunstwerken waarmee de gemeente Rijswijk haar belangrijkste toegangswegen wil markeren. Naast de toegang tot Rijswijk wordt hier in het bijzonder ook de toegang tot de bedrijfsterreinen Hoornwijck en Broekpolder gemarkeerd.
De locatie is dynamisch van aard doordat hier diverse verkeersstromen elkaar kruisen en samenkomen. Zoals het autoverkeer van de A4 en A13 en dat van en naar Rijswijk en Den Haag, het tramverkeer richting Den Haag, Ypenburg en Delft en het scheepsverkeer op het water van de Vliet.
In tegenstelling tot deze dynamiek grijpt het kunstwerk in eerste instantie terug naar de rijke historie van buitenplaatsen en lusthoven die Rijswijk ooit had en dan met name de hiermee verbonden tuincultuur. Vanuit o.a. boomgaard en moestuin is de z.g. anglo dutch garden ontstaan die zich kenmerkt als een omsloten siertuin met snoeivormen. Het latwerk uit de groene architectuur rondom deze hoven vormt de basis vanwaaruit het kunstwerk is ontstaan. In combinatie met het slakkehuis van de ‘hoornslak’ als architektuur wordt zowel naar de plaatsnaam alsook naar de voormalige buitenplaats Hoornwijck verwezen.
Met rood als historische kleurstelling voor het latwerk en als eigentijdse kleur voor snelheid ontstaat een tegenstelling tussen traagheid en snelheid. Het snelle rood en de traagheid van het slakkehuis actualiseert op eigen wijze de gevleugelde woorden ‘festina lente’ (haast u langzaam) een wijsheid die in de dynamiek rondom het kunstwerk zeer zeker op z’n plaats is.

groen

Marcel Smink

linknaarportfolio

Groen
2010

opdrachtgever
gemeente Rijswijk

locatie
Rotterdamseweg, Rijswijk

materiaal
staal

lxbxh
1.088 x 570 x 560cm.